Reference

REFERENCE - naši klienti • výrazné nápravy • naši fanoušci ...  

• Rok 2016. Božena Vodičková, senior - při nástupu do kurzu pilátesu pravé rameno o 2 cm výše, důvod - "po operaci ramene", po dvou kurzech ramena srovnána, důvod - je nutné po každém zákroku operačním srovnat celé tělo, většinou nesrovnalosti vyplývají z předoperačního stavu,který disharmonii těla způsobuje....a lidé si mylně myslí, že je to důsledek operace! V rámci nápravy držení těla se automaticky srovnává i pravidelnost chůze. 

• Rok 2016 až 2 18 Alena Rochlová, senior speciál - při nástupu do kurzů špatné pravé rameno, předpažení jen na 80 stupňů, nedokázala klečet s oporou obou paží ...Náprava poměrně delší doba, ale výsledek překvapující, pravé rameno zvládá čelní i boční oblouk, Alenka klečí správně s oporou obou paží, opírá se o postavení dlaní v pěst, / což je u starších osob lepší verze než opora o rozevřené dlaně / zvládá jednoduchou střechu ..... Pochopitelně je rozsah v minimální korekcí, který většinou vyplývá z "naladění" klienta a někdy i ze špatného počasí...


• Rok 2016 = 2018 MUDr Marta Hrbáčková - špatné rameno s omezeným rozsahem, rozsah ramene se výrazně zlepšil - důvod: mylné přesvědčení klientů, že rozsah ramene je daný a nelze již nic napravovat, ale zapojením souběžně do rehabilitace i paže druhé a odpoutání se od představy a souběžné vnímání obou ramen při rehabilitaci výsledky přineslo ... Paní Marta je vzorná cvičenka, plně se soustředí, přišla do kurzu před výměnou kyčelního kloubu /toto doporučuji všem / srovnala si tělo, naučila se se jej vnímat a vrátila z lázní Klimkovice v pohodě s rozcvičeným novým kloubem a spokojená se svou pravidelnou chůzí .... Následovala po nečekaném úraze výměna druhého kyčelního kloubu, paní Marta nemohla nastoupit do lázní a sama si pomocí vnímání vlastního těla a naučených technik kloub rozcvičila a upravila chůzi. Přišla zpět po přestávce do kurzů a všichni jsme ji oprávněně blahopřáli. Je to pro mne velká radost, když klient najde v sobě energii svého zdraví ... Věra Krestýnová

• Nyní mám v kurzu ženu s vrozeným vadou kratší pravá paže, nevěnovala se jí, nepracovala s ní.. nazvala jsem její kratší paži Popelkou, aby si uvědomila svůj nezájem a odmítání pracovat s touto paží. Dnes se při cvičení zaměřujeme na obě paže. Vím, že je to pro cvičenku náročné a nezvyklé, ale první i když ne moc výrazné výsledky se dostavují. Např. srovnání zad při lehu na břiše s podložením hlavy dlaněmi /dříve pravá lopatka a rameno vystouplé / , předpažování obou paží s malým nárůstem rozsahu, ... a pod.       

 

• Nápravy a vnímání techniky u svých klientů stále sleduji,  poznávám a učím se .... Jsem šťastná, když klient vnímá svou energii a schopnost se uzdravovat ... je to způsob bez bolesti, bez velké fyzické námahy, stačí se naučit vnímat tělo zevnitř, být pečlivý, přesný, soustředěný a trpělivý! To v dnešní době činí mnohým velké problémy, ale to je již jen na vaší úvaze. Instruktážní lekce pro první informace jsou otevřeny veřejnosti, stačí nahlásit termín..     Věra Krestýnová 

• Objevují se v kurzech mladší ročníky / věk 12 až 18 let / a jedná se o "závady" způsobené současným životním stylem, nezájmem rodičů, většinou nevědomým  a často i nesprávně vedeným tréninkem jednostranných pohybových aktivit. Dále představou, že vše vyřeší náš velmi dobrý zdravotní systém a doporučené léčiva bez aktivity pacienta.