Rozvrh lekcí

ROK 2018 - pilátes v Přerově      

PILÁTES: nové kurzy zahajujeme v 11. a 12. dubna 2018, již nyní se  můžete registrovat do začínajících. Každý nový zájemce bude pozván na instruktážní lekci zdarma. Soukromé lekce a poradenství dle dohodnutého termínu. Od ledna 2018 běží 9 kurzů pilátes.
FIT BALETvolné lekce FIT BALET pro veřejnost každé úterý od 18:45, doporučujeme předem se nahlásit emailem nebo sms.
ZAHAJUJEME v úterý 9.ledna 2018!!!

Aktuální rozvrh prvních kurzů 2018 - leden až březen.

 

Těší nás, že většina členů má zájem pokračovat. 

PILÁTES

  

FIT BALET

   

 

POKYNY - ÚDAJE:

Registrace: návštěva instruktážní lekce nebo přes kontakty 777 180008, vera.lakoma@studiopohybu-hit.cz  
Počet osob: lekce maximálně 10- 11 osob, začínáme již od 6- 7 osob, 

CENÍK od září 2017: kurzy pilátes = 9 až 10 osob = 80,- Kč x počet lekcí
• 7 až 8 osob = 90,- Kč • 6 osob = 110,- Kč
 volné lekce  FIT BALET = jednorázový vstup = 90,- Kč/lekce, permanentka pro 10 lekcí = 800,- Kč, platnost permanentky 4 měsíce ... totéž pro jiný druh volných lekcí ...
 osobní trenér = 350,- Kč lekce, 
• forma platby:  převodem na účet ČSOB 108045438 kód 0300, zpráva pro příjemce jméno účastníka kurzu nebo zájemce o permanentku,  kurzy platba  předem, výjimečně hotovostí před před zahájením první lekce
• členové VZP mají nárok na dotaci 500,- Kč pro pilátes, tai čí, tanec, balet  i pro relaxační cvičení

  STUDIO HIT

     

 POPIS LEKCÍ:

PILÁTES ZAČÍNAJÍCÍ: 
     podrobná a přesná výuka klasického pilátesu
PILÁTES POKROČILÍ i VÍCE POKROČILÍ: 
     pokračování výuky s osobami, které zvládají základy pilátes, samostatnější práce na vlastní osobnosti
LEKCE TANCE: 
     metodická výuka tance, tančíme pro radost, harmonizaci těla a pěkný zážitek, krok za krokem.  
     Volné lekce - zahájíme dle zájmu.
FIT BALET:
     pilátes je základem průpravy moderního tance i baletu, metodiku vypracovala Martha Graham,   
     výborna žačka pana Pilátese již ve 40 letech minulého století, lekce jsou upraveny pro Vás ..
     rozcvičení protažením,  baletní průprava u tyče je výrazným zlepšením FIT KONDICE, jednoduché baletní prvky a sestavy navodí krásnou atmosféru, soulad s muzikou, příjemné souznění všech přítomných,  duševní uvolnění, relaxaci.... VOLNÉ LEKCE. 
TAI ČÍ: 
     lekce uvolnění a relaxace s tai čí, platba hodinově s pravidelnou docházkou ....
PILÁTES DOPOLEDNE: 
     dopolední lekce vhodná i pro ženy s odpoledním zaměstnáním a aktivní seniorky, KURZ 
PILÁTES SENIOR: 
     lekce pro seniory se zaměřením na věk a schopnosti jednotlivců + speciální cviky seniorů .....KURZ

PILÁTES SENIOR SPECIÁL:
      určeno seniorům se zdravotními problémy, vyššího věku nebo s částečným omezením pohybu KURZ

LEKTOŘI: 

Mgr. Věra Lakomá, vš vzdělání TV, učitelka tance a baletu, instruktor pilátes, pilátes zdravotní - 777 180008
Jarmila Navrátilová, dlouholetá lektorka tai čí, absolvent školení tai čí - 604 452383
Tatjana Vybíralová, asistentka pilátes, podpora lekce, suplování