Rozvrh lekcí

ROK 2017 - pilátes v Přerově      

OD ZÁŘÍ NOVÉ KURZY PILÁTES pokročilí, začínající, senior, zdravotní speciál ...

PILÁTES: pro nové zájemce INSTRUKTÁŽNÍ LEKCE PILÁTES zdarma.  Termíny: v úterý 5. září a 12. září, čas lekcí od 16:00, od 17:30. Nutno se nahlásit emailem nebo sms.

FIT BALETvolné lekce FIT BALET pro veřejnost zahajujeme v úterý 5. září od 18:45 a dále každé úterý, předem se nahlásit emailem nebo sms.

Částečná úprava rozvrhu dle zájmu účastníků možná!

 

Těší nás, že většina členů má zájem pokračovat. Plánovaný rozvrh může být částečně upraven dle potřeb zákazníků studia.

PILÁTES

  

FIT BALET

   

 

POKYNY - ÚDAJE:

Registrace: návštěva instruktážní lekce nebo přes kontakty 777 180008, vera.lakoma@studiopohybu-hit.cz  
Počet osob: lekce maximálně 10- 11 osob, začínáme již od 6- 7 osob, 

CENÍK od září 2017: kurzy pilátes = 9 až 10 osob = 80,- Kč x počet lekcí
• 7 až 8 osob = 90,- Kč • 6 osob = 110,- Kč
 volné lekce  FIT BALET = jednorázový vstup = 90,- Kč/lekce, permanentka pro 10 lekcí = 800,- Kč, platnost permanentky 3 měsíce ... totéž pro jiný druh volných lekcí ...
 osobní trenér = 350,- Kč lekce, 
• forma platby:  převodem na účet ČSOB 108045438 kód 0300, zpráva pro příjemce jméno účastníka kurzu nebo zájemce o permanentku,  kurzy platba  předem, výjimečně hotovostí před před zahájením první lekce
• členové VZP mají nárok na dotaci 500,- Kč pro pilátes, tai čí, tanec, balet  i pro relaxační cvičení

  STUDIO HIT

     

 POPIS LEKCÍ:

PILÁTES ZAČÍNAJÍCÍ: 
     podrobná a přesná výuka klasického pilátesu
PILÁTES POKROČILÍ i VÍCE POKROČILÍ: 
     pokračování výuky s osobami, které zvládají základy pilátes, samostatnější práce na vlastní osobnosti
LEKCE TANCE: 
     metodická výuka tance, tančíme pro radost, harmonizaci těla a pěkný zážitek, krok za krokem.   
     volné lekce - zahájíme dle zájmu.
FIT BALET:
     pilátes je základem průpravy moderního tance i baletu, metodiku vypracovala Martha Graham,   
     výborna žačka pana Pilátese již ve 40 letech minulého století, lekce jsou upraveny pro Vás ..
     rozcvičení protažením,  baletní průprava u tyče je výazným zlepšením FIT KONDICE, jednoduché 
     baletní prvky a sestavy navodí krásnou atmosféru, soulad s muzikou, příjemné souZnění všech 
     přítomných, duševní uvolnění, relaxaci.... VOLNÉ LEKCE. Předpokládáme otevření kurzu pro            stálé zájemkyně, tzn, více učiva, více radosti z pohybu. 
TAI ČÍ: 
     lekce uvolnění a relaxace s tai čí, platba hodinově s pravidelnou docházkou ....
PILÁTES DOPOLEDNE: 
     dopolední lekce vhodná i pro ženy s odpoledním zaměstnáním a aktivní seniorky, KURZ 
PILÁTES SENIOR: 
     lekce pro seniory se zaměřením na věk a schopnosti jednotlivců + speciální cviky seniorů .....KURZ

PILÁTES SENIOR SPECIÁL:
      určeno seniorům se zdravotními problémy, vyššího věku nebo s částečným omezením pohybu 

LEKTOŘI: 

Mgr. Věra Lakomá, vš vzdělání TV, učitelka tance a baletu, instruktor pilátes, pilátes zdravotní - 777 180008
Jarmila Navrátilová, dlouholetá lektorka tai čí, absolvent školení tai čí - 604 452383
Tatjana Vybíralová, asistentka pilátes, podpora lekce, suplování